Projectes

La comissió de projectes es porta una mica entre tots, ja que depèn del que es proposi una comissió o una altra hi tindrà més a dir. Bàsicament són propostes de millora que sorgeixen entre els membres de l’AFA per aquelles mancances o necessitats que es demanen per tal de millorar el pas per l’escola dels nostres fills.

Exemples de projectes proposats per l’AFA:

  • Participació a DecidimSabadell per a la reforma dels lavabos d’infantil.
  • Nou ombracle per al pati.
  • Caseta de fusta per al jardí
  • Zona de jardí botànic.
  • Troncs al pati d’infantil.
  • Jocs i Joguines per al pati.
  • Projecte participatiu AFA2021

Comunicats recents