Menjador

Menús

 • L’elaboració dels menús es farà mensualment per un dietista i segons el que marca el Departament d’Ensenyament respecte als criteris nutricionals.
  Aquests menús es realitzaran tenint en compte les diferents temporades en les que ens trobem amb l’objectiu de prioritzar els aliments de proximitat i km 0.
 • S’elaboraran menús especials pels alumnes que tinguin alguna intolerància, al·lèrgia, malaltia o per aspectes culturals diversos.
 • Monitaula respectarà en tot moment el gramatge en les racions segons el que marca el Departament tenint sempre en compte l’edat de l’alumne.
 • Tots els alumnes podran repetir de plat un cop hagin menjat el primer i el segon plat, assegurant-nos d’aquesta manera que tots els usuaris del servei fan la ingesta correcta de tots els plats.

Inscripcions 

MOLT IMPORTANT: Per tal de poder fer ús del servei de menjador no s’ha de tenir cap pagament pendent del curs passat.

Quotes 2023-2024

El pagament del servei de menjador és prorratejat d’octubre a maig.

Setembre i Juny se us comptabilitza per dies, per tal de facilitar el pagament.

Aquest curs les quotes de menjador són:

QuotesSetembreOctubre a MaigJuny
Fixe 5 dies/setmana110,56 €126,10 €110,65 €
Fixe 4 dies/setmana88,45 €102,00 €82,92 €
Fixe 3 dies/setmana67 €76,20 €62,20 €

PREU MENÚ

Alumnes FIXES

6,91 € (IVA inclòs).

Entenent com a fixes els alumnes que es quedin a menjador un mínim de 3 dies /setmana durant tot el curs sempre i quan aquests dies siguin sempre els mateixos.

Alumnes ESPORÀDICS:

7,60 € (IVA inclòs)

FORMA DE PAGAMENT

El pagament és mensual a inici del mes en curs, mitjançant:

 • Rebuts amb domiciliació bancària: Del 1 al 5 del mes.
 • Pagament en efectiu a l’escola del 1 al 5 de cada mes.
 • HORARI DE 9:15H A 9:30H. Heu de passar per coordinació i fer l’abonament del mes.
 • El pagament efectiu es realitzarà per la porta pati de l’AFA.
 • Els pares/mares esperaran per torns i mantenint sempre la distància de seguretat a fora el pati per ser atesos.
 • Venda de tiquets pels alumnes eventuals diàriament.
 • Sempre s’hauran de comunicar les absències, tot i haver serveis mínims a l’escola, en cas de no comunicació es passarà el rebut sencer.
 • Els dies que els alumnes fixes no facin ús del menjador, i sempre i que avisin a la coordinadora de Monitaula abans de les 10:30h, es descomptarà de l’import mensual la quantitat de:
 • Dies d’absència es retornaran 3€, en concepte de matèria primera.
 • En cas de tancament per força major (pandèmia o altres) es tornaran 3€ per dia de servei no usat durant la setmana immediatament següent al dia de l’aturada, i el total dels dies restants del mes sense servei usat.

El retorn es farà retornant els diners o bé compensant-los en el primer pagament després de la represa del servei. La forma acordada del retorn dels diners serà igual per a tots els usuaris sense diferències ni excepcions.

 • Els dies que els nens/es usuaris del servei de menjador marxin de colònies es retornarà el 100% de la quota dia.
 • DIJOUS GRAS de 3r a 6è es retornarà el 100%.
  Es consideren absències, quan s’avisa a la coordinadora abans de les 10:30h:
 • Quan el nen/a està malalt.
 • Quan a les sortides renuncien al pícnic, avisant sempre abans de 3 dies.
 • A les jornades intensives, exceptuant la de juny, exemple últim dia de Nadal o Setmana Santa es decideixi no fer ús del servei de menjador.
 • Pastorets de 6è.
 • Jornades esportives 6è.
 • Musicals 5è i 6è.

En aquests tres últims casos el servei de menjador segueix funcionant com a qualsevol altre dia.

Comunicació amb les famílies

La comunicació amb les famílies serà constant. Els pares i mares podran comunicar-se amb el servei directament anant al menjador de l’escola i parlant amb el responsable del menjador o via e-mail de la comissió menjador (menjador@afaescolacatalunya.cat).

Monitaula i l’AFA penjaràn a la web tota la informació necessària pel bon funcionament del menjador.

Es lliurarà dos cops al curs, als pares i mares un informe amb l’explicació del comportament i evolució del seu fill/a dins del servei de menjador.

Pels alumnes d’Infantil P3 a inici de curs s’entregarà un informe diari on detalli el comportament del seu fill davant l’àpat del dia, dins del servei de menjador.

Quan hi hagi una incidència a destacar es farà saber als pares i mares del nen/a.

Contacte de la coordinadora de menjador (Núria García) per comentar absències puntuals, règims, o qualsevol altra informació que creieu necessària pel bon funcionament del menjador: 645 16 39 31 via WhatsApp sense horari o Trucada de 9:30 a 11:30h.

També podeu fer servir l’e-mail menjadorcatalunya33@gmail.com

Per poder tramitar bé aquests comentaris o suggeriments, cal seguir aquest format.”

Perquè des de l’AFA puguem ajudar-vos davant de qualsevol eventual problema o dubte que tingueu les famílies, per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa que vulgui fer-se del servei de menjador, cal omplir el formulari: COMENTARIS SERVEI MENJADOR

Equip servei menjador

L’equip de el servei de menjador i espai de el migdia està format per un cuiner i dos ajudants de cuina, 15 monitores i monitors de menjador i per la coordinadora de el servei Núria García.

Tot el personal compta amb la titulació de Monitor de Lleure i Certificat de Manipulació d’Aliments i Prevenció de Riscos. A més, Monitaula ofereix formació obligatòria anual a tot el seu personal d’acord a les necessitats actuals amb l’objectiu de millorar i oferir el millor servei, centrant-se en la cuina de proximitat, la cuina ecològica i les dietes especials.

Funcionament general i protocols de seguretat

Equip de cuina

El servei ve marcat, tant per l’organització i funcionament de cuina com del menjador,  entenent el servei del migdia com una globalitat de tots dos.

Dietista: Robert

El dietista de l’empresa elabora els menús que posteriorment el cuiner i la comissió de menjador revisa i dona el seu vist i plau.

Cuinera: Sara

Cuinera amb experiència treballant a cuines de col·lectivitats.

La cuinera s’encarrega de fer les comandes als proveïdors donats d’alta i del seguiment de tota la matèria primera un cop arriba a la cuina.

Així com de rebutjar tota la matèria primera que arribi en mal estat.

Supervisa i controla tots els registres, APPCC, necessaris pel bon funcionament de la cuina. S’encarrega de l’elaboració dels menús especials que hi pugui haver.

Ajundant de Cuina: Juan Carlos i Wilquin

S’encarreguen de la neteja del menjador.

Supervisor de l’empresa: Jose

La Sara és l’encarregada directe d’organitzar i supervisar les funcions de la cuina i del seu personal juntament amb el Jose supervisor directe de l’empresa, la Carla i la Roser (inspectora de sanitat) i Monitaula.

Supervisora de cuina: Carla

Gràcies a la supervisió de la Carla a la cuina, fem una revisió de tots el registres per tal que estiguin al dia i es prenguin correctament. Si fos el cas es comenten les millores a dur a terme.

Organització per cursos

La capacitat del menjador de l’escola és 125 per a  nens/es aproximadament. El promig de nens/es  usuaris del servei és de 295.

Es fan dos torns al menjador:

 • 1r torn de 12,30h dinan P3 i P4 a les sevas aules i P5, 1er i 2on al menjador.
 • 2n torn de 13:45h : 3er, 4rt, 5è I 6è

P3: Les monitores de P3 van a les aules, rentan mans i donan de dinar, un cop acaban possaran les colxonetes per dormir

P4 :  Les monitores de P4  van a l’aula, pasan llista rentan mans i dinan. Desprès sortiran al pati o faran activitats.

La resta de cursos rentarem mans i entrarem a dinar al menjador segons els torn.

Control durant l’hora del pati

El pati es divideix en diferents seccions per tal d’oferir una vigilància més acurada i així desenvolupar les activitats o joc lliure amb millor benestar per a tots.

Durant l’estona del pati, sempre que sigui posible, es faran activitats dirigides amb els més petits

Disposició d’espais i materials

Els espais dels que es disposen a fora el pati al llarg d’aquest curs, queden repartits de la següent manera:

Els materials del que es disposen són: Pilotes, Equip de música, Cordes, Diàbolos, Gomes, Llença Baldufes, Joc de cartes varis, Holahops, Boti-Boti, Material per manualitats, Pals beisbol, Paracaigudes, Dapostars,  Pal tennis. A mida que es necessiti material els anem reposant o portant de nous per no caure en la monotonia.

Estratègies i recursos

Un cop més comencem un curs, amb noves il·lusions i ganes de fer realitat els nostres objectius pedagògics.

No hem d’oblidar que l’educació en el lleure és un dret recollit en la Declaració dels drets de l’infant i per tant, nosaltres dins l’espai del menjador hem de ser transmissors d’aquest.

Amb aquesta finalitat, l’equip educatiu juntament i consensuat amb l’escola, portem a terme activitats per que aquesta estona sigui divertida, entretinguda i alhora educativa.

Diferenciem l’espai del migdia en dos grans apartats:

 • Dins el menjador.
 • Durant l’estona del lleure.

Aquest curs seguim  treballant  el teatre com a eina metodològica i seguir les pautes educatives de l’escola.

Dins l’apartat d’activitats dirigides organitzem diferents “stage” on  els nens i nenes reprodueixen actuacions que després es mostren a la resta de grups. Sempre amb un clar objectiu pedagògic i segons la línia de treball pautada amb l’equip educatiu del menjador.

Aquest pla d’animació va acompanyat d’un dossier amb una proposta de jocs i activitats per tal de facilitar la feina dels monitors/es. Aquestes activitats poden variar en funció del ritme i funcionament del grup.

Conjuntament a aquestes activitats al llarg del curs es van oferint diferents propostes de jocs dirigits/activitats per tal que l’equip educatiu en pugui anar fent ús al llarg del curs i evitar caure en la monotonia.

Els monitors/es, juntament amb la coordinadora educativa i la responsable de l’empresa, dissenyen una programació d’activitats trimestrals.

Aquesta programació d’activitats es presenta a l’escola i a la comissió de menjador per tal que estiguin al corrent de la tasca realitzada i alhora no solapar activitats amb les de l’escola.

Aquestes activitats sempre tenen un objectiu i una finalitat educativa.

Els monitors/es disposen del material necessari per poder dur-les a terme.

A mida que es vagi necessitant de material més específic pel bon funcionament de les activitats l’empresa posa a disposició de tot l’equip educatiu del material necessari.

Celebrarem festes populars.

Ens hem organitzat de la següent manera:

Durant aquest curs  seguim treballant els hàbits per a una alimentació sana dins el menjador i durant l’estona d’esbarjo, els nostres objectius són, mitjançant el joc i activitats diverses, potenciar els hàbits socials i de relació.

La nostra tasca educativa segueix englobada en els eixos del curs passat, donant continuïtat al treball fet,  no oblidant que ens trobem dins un espai lúdic on els infants han de gaudir dels seus moments d’oci.

Els espais educatius els emmarquem en el  Projecte Dinar-Mit-Zar on englobem totes les activitats que fem al llarg del curs així com ampliar la nostra tasca a altres vessants, per exemple treballar i fomentar activitats relacionades amb el medi ambient .

Aquestes activitats sempre van relacionades amb el centre d’interès per tal de donar un sentit més coherent a tota la tasca educativa i lúdica realitzada.

L’hort escolar

Aprofitem l’hort per dur una tasca educativa treballant per exemple la temporalitat dels productes.

Durant curs tindrem cura del llimoner que varem plantar ja fa uns cursos enrere.

El projecte Dinar-MIT-Zar engloba també les activitats relacionades amb:

Menus especials cada mes I Festivitats assenyalades:

 • St Jordi
 • La Castanyada
 • Sta. Cecília
 • Carnestoltes

Gaudint de menús especials i activitats dirigides relacionades amb la festivitat.

La multiculturalitat

Un cop al mes treballem tant dins del menjador com al pati el coneixement i cultures d’altres països ja que avui en dia la realitat dels infants  nostres centres és multicultural. Així apropem la realitat i cultura d’altres països dins el menjador ho fem donant a conèixer àpats típics del país i dins l’estona de lleure ho fem donant a conèixer jocs tradicionals del país, danses, música…

Treballem pel reciclatge i que tots els infants agafin consciència d’aquest hàbit.

El racó del gust

El Racó del gust és un espai per a treballar temes relacionats amb l’alimentació en general però des d’una perspectiva propera als nens i nenes, utilitzant com a base de les activitats els seus mateixos hàbits i experiències alimentàries.

Per a nosaltres, això significa una manera més efectiva i també atractiva d’abordar qüestions relatives a la salut i la nutrició, així com examinar el nostre entorn alimentari; la circulació d’aliments a nivell local i global; els orígens d’allò que mengen; la sostenibilitat en les nostres pràctiques quotidianes; etc.

L’ objectiu d’ aquest racó és transmetre una educació en l’alimentació saludable i uns costums a taula/socials beneficiosos per al benestar del propi nen/a i del grup.

treballem per aquests objectius amb il·lusió i d’una forma engrescadora per als infants adaptant-nos a cadascuna de les edats.

Activitats

 • Moments d’art: dibuixos, manualitats, murals.
 • Bliblio Món: Contes  per aprendre a menjar sa, espai de lectura, moments relaxats…. 
 • Laboratori dels sabors: Seguim fent tastets d’aliments nous,…Aquests aliments nous posteriorment es poden introduir al menú basal. Coneixem aliments, essències d’arreu del món…
 • Joc “ El plat a cegues”: Els nens i nenes fan cates d’aliments o plats a cegues sense el que els altres sentits intervinguin…només el del gust…
 • Gimcana dels aliments: L’equip educatiu engresca i organitza una gimcana on els infants alhora de passar-ho bé van aprenent i descobrint….
 • Cada mes farem un menú especial.

Totes les activitats o propostes  s’ entenen com a activitats obertes alhora que el mateix espai en si mateix…és un espai en constant moviment on totes les aportacions tenen una gran rebuda.

Joc lliure: 

Durant l’estona de lleure és molt important per a tots els infants de gaudir d’un moment d’esbarjo on ells mateixos decideixen a que jugar, o simplement conversar amb els seus amics/gues…

Pla  de pluja

Els dies de pluja canviem lleugerament el nostre funcionament. Es poden fer diferents activitats dins l’aula, jocs i manualitats. Disposem de material específics per aquests dies.

 • P3 segueix amb el mateix funcionament de cada dia.
 • P4 i P5, anem a les aules, es faran dos grups, un miraran una peli i l’altre faran alguna activitat a l’altre aula.
 • 1r ,2on, quan acabin de dinar aniran a les seves respectives aules, es faran activitats o mirarem una peli.
 • 3r.4rt,5è i 6è, a les seves respectives aules, es faran activitats o mirarem una peli. A les 13:45h aprox. baixarem a dinar. Un cop acabin de dinar, tornarem a les aules fins les 15h

Funcionament del menjador pels infants de 3 anys

A les 12:15h anem a les classes i passem llista als nens/es que es queden al menjador. Un monitor/a s’encarrega d’anar al lavabo ordenadament en grups de 4 nens/es i rentar mans. Un cop rentades les mans tornem a la classe a seure a la cadira que té cada nen/a assignat.

Mentre renten mans un monitor/a serveix el plat.

Durant l’estona de dinar els monitors/es treballen hàbits alimentaris i socials adequats per aquest espai i per la seva edat.

Després de dinar anem al lavabo per tal de poder fer la migdiada. Els nens/es disposen d’una hora per poder dormir i tornar a la classe relaxats.

Dormirem a la mateixa classe amb matalassets.

A les 14:30h quan es desperten els nens/es anem al lavabo i tornem a l’aula on esperem a les mestres per tal de començar les classes. Mentre esperem que arribin les mestres les monitores expliquen contes, canten cançons, fan jocs tranquils per la seva edat.

Què necessitem:

 1. 1 pitet marcat amb el seu nom que cada dia posarem a la seva bosseta per tal que el retorneu net a l’endemà. Us agrairíem que el pitet fos amb una goma per tal de facilitar el funcionament.
 2. Qui faci servir bolquers els haurà de portar de casa per setmanes o portant un paquet.
 3. Aquells que facin servir xumet caldria que en portessin un per deixar-lo a l’escola.
 4. Calçat sense cordons per tal de facilitar i potenciar l’autonomia dels nens/es.

Pla de Funcionament 2022-23

Protocol Al·lergiès

Jornada Intensiva

 • Durant els períodes de jornada intensiva, en cas de no fer servir el servei caldrà comunicar-ho amb 15 dies d’anticipació o es cobrarà el menú com absència. En cas d’utilitzar el servei de menjador us demanem, per una bona organització, funcionament i seguretat, que respectem les normes de sortida. No sortirà cap nen/a fora de l’horari marcat.

Excursions

 • Els dies d’excursió els alumnes fixes a menjador tenen pícnic que consisteix en dos entrepans, una ampolla aigua i una peça fruita. Les famílies que no vulguin el servei de pícnic en els dies d’excursió ho han de comunicar a la coordinadora d’el servei de menjador 3 dies abans. El menú del servei de pícnic segueix les recomanacions de Seguretat Alimentària marcades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i recolzats per la Consultoria Nutricional Cesnut Nutrició. Aquesta consultoria treballa conjuntament amb Monitaula per garantir el bon equilibri del menjar de les nostres filles i fills. Podeu veure més detalls clicant al Escrit normativa picnics.

Objectius

Objectius anuals

Els objectius anuals van predeterminats i organitzats en funció dels objectius generals i específics que es van marcant. Aquests objectius els classifiquem segons el cicle educatiu al qual van dirigits: Cicle infantil, Cicle inicial de primària, Cicle mig de primària i Cicle superior de primària.

Objectius Generals 

Els objectius generals dins l’espai del migdia es basen en crear una dinàmica de treball fonamentada en les activitats lúdiques i de lleure on tots els infants en siguin els protagonistes.

Concretament :

 • Treballar i reforçar l’autonomia i les relacions socials.
 • Treballar de manera divertida i distesa alhora que els infants van essent conscients de les seves pròpies possibilitats.
 • Potenciar valors diversos com la tolerància, la companyerisme, la convivència i cooperació.
 • Potenciar el desenvolupament de tots els nens/nenes
 • Desenvolupar la creativitat, la responsabilitat, la sensibilitat….
 • Fer partíceps a tots els infants de les activitats que se’ls presenta. Que els infants mateixos decideixin per ells mateixos ser partícips de les   activitats.
 • Adaptar les activitats proposades a les característiques del grup i edats dels infants.
 • Aprendre a comportar-se en diferents àmbits i situacions.
 • Fomentar el respecte a l’entorn en el qual es troben els infants.

Objectius específics

Tots els objectius específics estan sempre determinats pels objectius generals.

Concretament:

 • Tenir cura d’un mateix.
 • Respectar un ordre en els espais i material utilitzat.
 • Aprendre a utilitzar correctament tot el material.
 • Potenciar l’autoestima.
 • Potenciar la imaginació.
 • Fomentar i inculcar el diàleg.
 • Afavorir l’actitud de pertinença a un grup.
 • Treballar les capacitats positives de cadascun dels infants.
 • Responsabilitat de cadascun dels actes que els infants facin.
 • Treballar la reflexió.
 • Afavorir el treball en equip.
 • Ser solidaris.
 • Fomentar el respecte entre els companys.
 • Facilitar la integració de tots els infants independentment de les característiques de cadascú com a persona.
 • Aprendre i reforçar el saber compartir.
 • Ser coneixedors i entendre les normes per a una bona convivència i un bon funcionament d’aquest espai.
 • Fomentar la solidaritat i l’amistat.
 • Fomentar el reciclatge.
 • Potenciar el respecte entre tots els companys.

Importància de la feina dels monitors/es de menjador i les seves funcions

Un monitor/a és una persona amable, comunicativa, que li agrada el tracte amb els nens i gaudeix amb ells.  Són persones responsables amb iniciativa, recursos i capacitat d’improvisar.

Tenen, amb els infants, una atenció distribuïda sempre i personalitzada quan fa falta. Els monitors/es són educadors i saben transmetre valors als nens/es, així com bons hàbits.

Funcions:

 • Responsabilitzar-se del grup d’infants que té al seu càrrec. Vetllar especialment per la seva seguretat i benestar.
 • Aplicar les pautes i normativa establertes i vetllar pel seu bon compliment.
 • Portar a terme les activitats programades, vetllar per la seva bona realització i pel compliment dels objectius educatius proposats.
 • Estar amb els infants, ajudar-los i dinamitzar-los.
 • Mantenir una adequada relació de treball amb els companys d’equip i amb el professorat de l’escola. Sentir-se responsable de la feina.
 • Mantenir informada a la persona que coordina de l’evolució dels infants al seu càrrec i, si s’escau, al tutor o tutora del grup.
 • Assistir i participar en les reunions d’equip programades.
 • Preparar les activitats encomanades i treballar segons el disseny establert.
 • Fer el seguiment dels nens i nenes, de la seva evolució i actuar amb conseqüència.
 • Confeccionar els informes segons la periodicitat acordada.

Objectius específics dels monitor/es:

 • Respectar un ordre en els espais i material utilitzat.
 • Aprendre a utilitzar correctament tot el material.
 • Potenciar l’autoestima.
 • Potenciar la imaginació.
 • Fomentar i inculcar el diàleg.
 • Afavorir l’actitud de pertinença a un grup.
 • Treballar les capacitats positives de cadascun dels infants.
 • Responsabilitat de cadascun dels actes que els infants facin.
 • Treballar la reflexió.
 • Afavorir el treball en equip
 • Ser solidaris.
 • Fomentar el respecte entre els companys.
 • Facilitar la integració de tots els infants independentment de les característiques de cadascú com a persona.
 • Aprendre i reforçar el saber compartir.
 • Ser coneixedors i entendre les normes per a una bona convivència i un bon funcionament d’aquest espai.
 • Fomentar la solidaritat i l’amistat.
 • Fomentar el reciclatge.
 • Potenciar el respecte entre tots els companys.

Pla d’evacuació

Pel bon funcionament, en cas d’evacuació de l’escola durant l’espai del migdia, per un incident extern al nostre servei però que impliqui un canvi organitzatiu per tal garantir la seguretat de tots els infants i personal seguirem les següents pautes:

 • EL PUNT DE TROBADA SEMPRE ÉS LA PARET DEL GIMNÀS DEL IES
 • Cal explicar als nens/es els passos a seguir en cas d’evacuació dins el servei de menjador. Cada monitor/a  és l’encarregat d’explicar el funcionament al seu grup.
 • Hi ha dos coordinadors per tal de comprovar que tothom es fora de l’escola. Un coordinador és el monitor de 6è, i alhora  el seu grup queda a càrrec del monitor de 5è.  Aquest puja al segon pis i comprova que no hagi quedat ningú després fa la revisió al 1r pis. Un cop ha comprovat que no hi ha ningú en cap de les dues plantes surt fora i es dirigeix al punt de trobada amb el seu curs. El segon coordinador és la coordinadora de menjador que es responsable de comprovar i revisar que no queda ningú a la planta baixa, mentres truca a emergencies. Un cop revisat surt fora de l’escola.
 • Quan soni l’avís d’evacuació s’han de seguir les següents pautes: SI ENS TROBEM AL MENJADOR, cada monitor/a surt en ordre del menjador, en fila i ens dirigim, passant pel vestíbul, a la porta que comunica amb el pati fins la paret del gimnàs del IES. SI ENS TROBEM AL PATI PETIT, agrupem tots els nens/es i en fila ens dirigim a la paret del gimnàs. Un dels monitors/es que sigui al pati ha de controlar que no quedi cap infant al pati ni a vila racons. SI ENS TROBEM AL PATI GRAN, agrupem a tots els nens i nenes i anem a la paret del gimnàs. Un monitor/a es queda amb tots els infants mentre un altre comprova que no quedi ningú dins els lavabos del pati i després es dirigeix al punt de trobada. SI ESTEM FENT ALGUNA ACTIVITAT A QUALSEVOL AULA DE L’ESCOLA, sortim amb els infants al nostre càrrec fent una fila i en ordre i anem al punt de trobada.
 • P-3: Si ens trobem dins de l’aula farem una fila i anirem al punt de trobada. Un cop fora una de les monitores s’encarrega de comprobar que no quedi cap nen a les aules de Vila Racons ni als lavabos.
 • Un cop som al punt de trobada: Cada monitor/a es queda i es fa responsable del seu grup comprovant que no hi falti ningú. Per la bona organització i funcionament cada grup té assignat un tros de la paret. L’ordre que seguim  i segons curs: P3 al costat de la paret més propera a la porta de Cal Japó,  P4 tot seguit de P3, la resta de cursos es situen successivament.
 • El personal de cuina: Un cop comprovat que no queda ningú al menjador ni a la cuina surten a fora de l’escola per la porta de la cuina del darrera i que té accés directe al pàrquing. Es reuneixen amb la resta de personal i infants al costat del gimnàs.

Informació addicional

Cada monitor és coneixedor dels nens i nenes amb els que treballa diàriament. Partint d’aquesta base es poden fer excepcions per motivar-los a tastar aliments, serem comprensius i sempre com ens agradaria que ens ho expliquessin a nosaltres. Els hem de transmetre la importància de cada aliment i l’efecte que fa sobre el nostre organisme. Si els adults estem relaxats i tranquils, els nens i nenes reben aquest estat, ja que som un mirall per a ells.

És important que un infant no estigui durant tot l’espai de menjador assegut a taula davant d’un plat que no vol. És feina nostra buscar estratègies. Utilitzem les reunions per demanar opinions o donar les vostres idees per tal que l’espai millori. Tots els pactes amb coherència són bons.

El menjar és sempre el que hi ha, per això es fa un menú, no es canviarà si no hi ha un motiu comunicat per la família (intoleràncies, dentistes, restrenyiments etc.).  Si sabem que no agrada el farem tastar igualment una mica com qualsevol altre aliment.

En cas necessari el monitor/a omple un full d’incidència que dona als nens/es i o bé via telefónica  als pares per tal de comunicar qualsevol esdeveniment fora de la rutina del dia a dia.

Els monitors/es es preparen les activitats amb la suficient antelació per tal de portar el material necessari per a dur-la a terme i en fan el seu registre mitjançant una fitxa d’activitats.

Hi ha una normativa interna de menjador la qual s’ha de dur a terme pel bon funcionament del servei.

Calendari

Aquesta programació d’activitats està pensada per desenvolupar-la al llarg de tot el curs escolar, dividint-la en trimestres.

Per tant a principi de cada trimestre es realitzarà una reunió amb l’escola i  els responsables de temps del migdia on  s’entregarà a l’escola la programació trimestral juntament amb les activitats a desenvolupar. Aquestes activitats són sempre una proposta i estan obertes a qualsevol  modificació.

Per tant el calendari queda de la següent manera:

1r trimestre: Inici de les activitats durant el mes d’octubre fins Nadal. El mes de setembre i part d’octubre el deixem per adaptació dels nens/es a la tornada de vacances i preparació  de totes les activitats per part del monitoratge. Tot i això, no vol dir que no es vagin realitzant petites activitats dins l’espai  de lleure del migdia.

2n trimestre: Inici de les activitats des de la tornada de vacances de Nadal fins Setmana Santa.

3r trimestre: Des de la tornada de Setmana Santa fins final de curs. A finals de trimestre, quan s’apropi el final del curs, celebrarem la diada del  menjador on tots els nens/es en seran partícips.

A principi de cada dels trimestres s’entregarà un planning amb totes les activitats setmanals marcades. L’equip educatiu de monitors/es disposa d’un dossier d’activitats com a  eina per agilitzar i facilitar la seva feina. Es realitzen reunions periòdiques amb l’equip educatiu del migdia per tal d’organitzar, preparar i revisar totes  les activitats.