Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Per donar compliment al que estableix l’article 10 la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general pels usuaris d’aquest lloc web:

Aquesta pàgina Web és propietat de:

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L´ESCOLA PUBLICA CATALUNYA

NOM: AMPA CEIP ESCOLA CATALUNYA

CIF: G58452939

Adreça: Carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA)

Número d’Inscripció al Registre 5539/1.

Adreça correu electrònic: info@afaescolacatalunya.cat

Web: https://www.afaescolacatalunya.cat/

2. CONDICIONS DEL LLOC WEB

 A través del present Avís Legal es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest lloc web accessible a l’adreça  https://www.afaescolacatalunya.cat/ i els usuaris.

La utilització del lloc web i les eines per part d’un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present avís legal.

El tractament de les dades de caràcter personal realitzades utilitzant mitjans electrònics al lloc web del titular, es realitzen de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que d’alguna manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir una normal utilització de la web per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

 4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il.lustracions, fotografies i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers.

En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets.

Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web, estan protegits per la Llei.

El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s’hi ofereixen.

L’usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, de manera que queda, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest web i de les seves pàgines web amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, del total o de part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la web o del titular d’aquests.

5. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

5.1. Responsabilitat per l’ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, de manera que el titula, els seus socis, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web, però, no obstant això, el titular no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del lloc web basada en la utilització per part de l’usuari del lloc web. En el seu cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

El titular del lloc web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes al titular del lloc web.

Així mateix, el titular del lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del lloc web.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al lloc web i les seves pàgines web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers.

El titular del lloc web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web i les seves pàgines webs, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

El titular del lloc web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels esmentats enllaços i de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

6. ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web https://www.afaescolacatalunya.cat/

7. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del lloc web través del lloc web o la plataforma per a la gestió online, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús del present lloc web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, motiu pel qual haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions d’ús.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

L’AFA Escola Catalunya conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L´ESCOLA PUBLICA CATALUNYA

Responsable del tractament: AMPA CEIP ESCOLA CATALUNYA
CIF: G58452939

Adreça: Carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA)

Número d’Inscripció al Registre 5539/1.

Adreça correu electrònic: info@afaescolacatalunya.cat

Web: https://www.afaescolacatalunya.cat/

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB I PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ ONLINE

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que l’AFA Escola Catalunya, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’AFA Escola Catalunya, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic  dades@afaescolacatalunya.cat, manifestant la seva voluntat.

L’AFA Escola Catalunya no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l’AFA Escola Catalunya, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l’usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l’ AFA Escola Catalunya per a les següents finalitats:

Formulari inscripció socis

Ús de la plataforma per a la gestió online

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades dels tutors legals dels alumnes matriculats al centre escolar, telèfon de contacte, adreça postal i almenys, una adreça de correu electrònic, que serà la via principal de comunicació amb els socis, per tal de formalitzar la inscripció com a soci de l’AFA Escola Catalunya.

Així mateix a través de la plataforma, l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari s’inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s’informa d’activitats que gestiona, organitza, promou o participa l’AFA Escola Catalunya així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d’una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat.

Un cop omplert i verificat el formulari l’usuari queda registrat. Els usuaris registrats reben un correu electrònic on es demana que facin el ingrés de la quota soci al compte corrent de l’associació i que enviïn el comprovant de l’operació a l’adreça electrònica de l’AFA info@afaescolacatalunya.cat

En el cas de que en una mateixa unitat familiar vulguin ser varis socis, s’hauran d’omplir tants formularis com usuaris vulguin ser socis i donar-se d’alta.

Una vegada l’associació ha rebut el comprovant d’ingrés l’usuari queda enregistrat com a soci. El soci rebrà un correu electrònic de benvinguda a l’AFA explicant el funcionament, drets i obligacions de pertànyer a l’associació.

Le seves dades personals seran comunicades als Encarregats del tractament amb els que prèviament s’ha signat contracte i acord de confidencialitat.

Finalitat del tractament:  gestionar el registre d’associats, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació. Difusió i xarxes socials.

Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament és el seu consentiment al lliurar el formulari online de soci així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

Destinataris: Les vostres dades en comunicaran a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Atesa la utilització del Google Forms, servei de Google Inc, li informem que es produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l’art. 30 del Reglament General de protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de juliol de 2016 atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com es pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades a la plataforma per a la gestió online es conservaran de la següent manera:

  • Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: les seves dades seran exportades a un software de l’associació per a tasques exclusivament de gestió interna i es suprimiran de la base de dades online de forma segura.
  • Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics


Formulari Contacta’ns

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament: és la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, l’educació i temes d’interés.

Legitimació: La base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el correu electrònic així com l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la      licitud del tractament.

Destinataris:  Atesa la utilització del Google Forms, servei de Google Inc, li informem que es produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l’art. 30 del Reglament General de protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de juliol de 2016 atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com es pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.

Termini de conservació de les dades: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, es conservaran el temps necessari per a la finalitat del tractament.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics

Formularis Activitats Educatives

A través d’aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Així mateix, la recollida de les dades també es portarà a terme a través del Formulari de l’Encarregat del tractament per a la gestió de l’activitat.

Finalitat del tractament: és la gestió del registre d’assistents a les activitats organitzades per l’associació, comunicació d’informació i difusió.

Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud a l’activitat organitzades per l’associació. La base legal per al tractament és el seu consentiment al acceptar el procediment per a la inscripció a l’activitat formativa així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials, i amb l’Encarregat del tractament per contracte.

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la      licitud del tractament.

Destinataris: Les vostres dades en comunicaran a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Atesa la utilització del Google Forms, servei de Google Inc, li informem que es produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l’art. 30 del Reglament General de protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de juliol de 2016 atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com es pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a les finalitats del tractament en funció a la finalitat.

Les dades personals proporcionades als Formularis de l’Encarregat del tractament es conservaran el temps necessari per a les finalitats del tractament en funció a la finalitat i d’acord amb el contracte i acord de confidencialitat.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a l’associació de qualsevol responsabilitat referent a això.

L’usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

L’AFA Escola Catalunya es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AFA Escola Catalunya  estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

– Sol·licitar la rectificació o supressió

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

Oposar-se al tractament

– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’AFA Escola Catalunya està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. L’AFA Escola Catalunya farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

L’AFA Escola Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’AFA Escola Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’AFA Escola Catalunya al carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA) o per correu electrònic a info@afaescolacatalunya.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de l’AFA Escola Catalunya s’han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat.

XARXES SOCIALS

L’AFA Escola Catalunya compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats.

En cap cas l’AFA Escola Catalunya extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de l’AFA Escola Catalunya en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’AFA Escola Catalunya es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AFA Escola Catalunya comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 14/09/2022