Extraescolars

Benvolgudes famílies,

Un curs més ens retrobarem a l’escola, després de gaudir d’un temps d’esbarjo i descans amb els vostres fills i filles i els vostres éssers estimats.

Som conscients que seguim dins d´una dinàmica amb certes peculiaritats, tot i que cada vegada més ens anem apropant a l’organització i funcionament que teniem abans de la pandèmia, tant a nivell d’activitats extraescolars com de menjador.

Per contactar amb la Comissió d’Extraescolars: extraescolars@afaescolacatalunya.cat.

o amb el MEV, per WhatsApp (659 629 741 ) o mail: catalunya@mev.cat

Treballem segons pauta el Departament d’Educació i seguim tot el protocol de seguretat pel bon desenvolupament de les activitats mantenint i garantint la màxima seguretat.

MEV moviment esplai del Vallès

Per tant, i per garantir en tot moment la seguretat dels vostres fills/es i de l’equip educatiu i el MEV (El Moviment d’Esplai del Vallès és una associació sense ànim de lucre nascuda l’any 1996, amb la voluntat d’impulsar i coordinar iniciatives d’educació en el lleure als pobles i ciutats del Vallès), que s’encarregarà de les extraescolars el curs vinent 2022-2023, juntament amb AMPA i escola ha implementat un protocol de seguretat.

Protocòl de pluja

Horaris Extraescolars Curs 2023-2024

Oferta d’Activitats Extraescolars curs 2022-2023

Les activitats començaran el dilluns 2 d’octubre 2023 fins el 31 de Maig 2024.

ANGLÈS

Dimarts i dijous (P3-6è)

L’activitat ofereix la possibilitat d’aprendre la llengua anglesa a través d’un programa motivador que potencia la creativitat i la interacció. Totes les activitats programades són de caràcter lúdic i integren un contingut lingüístic d’aprenentatge que es desenvolupa pautadament a través de cadascuna d’elles. Centrant-nos sempre en l’expressió oral i la comprensió, treballem diferents aspectes de la llengua com són la fluència i l’espontaneïtat, l’entonació i la pronunciació, el vocabulari, les estructures gramaticals i les funcions del llenguatge. Així doncs, podem dir que l’anglès, en tots els seus aspectes, és sempre present i que, per tant, els participants es troben en un procés d’aprenentatge constant.

BATUCADA

Dijous (1r-6è)

Es tracta d’una activitat on els nens i les nenes s’aniran familiaritzant amb diversos instruments de percussió treballant aspectes musicals com per exemple la pulsació, la mètrica i les polirítmies. En clau de joc participatiu i creatiu, l’activitat és un espai lúdic d’expressions, alhora que una aproximació al món de la percussió, de la producció sonora i de l’escolta. Aprendran com fer sonar els diferents instruments i com crear ritmes col·lectius a partir del treball en grup i individual.

CIRC

*Dia a determinar (1r-6è)

L’activitat de circ és una experiència molt completa en tots els nivells, ja que es treballa continguts de totes les àrees tant en l’àmbit conceptual, procedimental, com actitudinal. En clau de joc s’aprenen les diferents tècniques de circ, que estimulen el desenvolupament físic i sensorial: l’acrobàcia, l’equilibri, les malabars i els jocs teatrals. Aquesta activitat suposa pels infants promoure l’interès cap a la vida del circ fent que els nens i nenes busquin informació sobre aquest: saber qui el forma, què fan, com viuen, on, …

DANSA: INICIACIÓ (P3-P5) I DANSA (1R-6è)

Dilluns i/o dimecres

L’activitat de dansa pretén potenciar l’expressió corporal de l’infant, el moviment i el ritme, elements que força vegades queden oblidats i que, per altra banda, són molt importants per al seu desenvolupament.  La dansa és un art consistent en expressar-se mitjançant moviments del cos al ritme de la música, i aquest serà el principal objectiu de l’activitat, deixar fluir el cos al ritme de la música per tal que l’infant es deixi portar i s’expressi a través de la música. Des de l’activitat de dansa es vol treballar tota mena de danses, siguin clàssiques o contemporànies.

FUTBOL

Dimarts i dijous (1r-6è)

L’objectiu principal d’aquesta activitat és divertir-se amb un esport que moltes vegades, entre adults, i fins i tot infants, genera situacions de violència, i crear un espai lúdic i saludable on els infants aprenguin una tècnica esportiva en equip amb totes els avantatges que un esport col·lectiu comporta. Aquesta activitat es planteja com a una iniciació als coneixements tècnics per a la pràctica recreativa de l’esport del futbol. Es treballarà l’esport com a desenvolupador dels aspectes socials: respecte, ajuda, fair-play… Una vegada al trimestre s’organitzaran jornades de partits amistosos amb altres equips de la zona. D’associació (futbol, bàsquet, voleibol,…) i individuals, sense menystenir el treball de les capacitats coordinatives bàsiques.

KARATE

Dimarts i dijous (P3-6è)

Activitat impartida pel Dojo Sabadell.

De 3-6 anys: De manera amena i divertida, s’inicien en el karate, respectant i deixant-se respectar, canalitzant la seva energia, és una etapa que els permet explotar les seves qualitats i els seus potencials. En aquest cicle són capaços d’incrementar la seva atenció davant de qualsevol activitat: són estimulats per a pensar i escoltar abans de realitzar qualsevol acció.

De 7 a 10 anys: En aquest moment s’inicia formalment l’aprenentatge de formes, figures i tècniques, que els permeten endinsar-se a la disciplina de l’art marcial (Budo), sent conscients que no tots els/les alumnes tenen les mateixes capacitats de concentració, motricitat i lateralitat.

A partir d’11 anys: En aquestes classes ja es treballa de manera molt similar a les classes d’adults, la disciplina i l’enfortiment són parts fonamentals. Desenvolupar un Budo (art marcial) manté els joves allunyats de mals hàbits i els permet tenir una ocupació real i saludable durant el seu temps lliure.

HANDBOL: INICIACIÓ (1r-2n) I HANDBOL (3r-6è)

Dilluns i dimecres

Activitat impartida per monitors de l’OAR Gràcia.

L’activitat esportiva d’handbol pretén tenir una visió global de les característiques de l’esport, per la qual cosa intenta aglutinar totes o gairebé totes les habilitats que intervenen en aquest esport a fi de donar una visió tan íntegra com sigui possible de l’esport. Les grans finalitats d’aquesta activitat esportiva són que els infants coneguin els principals elements del joc, que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica i dels conceptes bàsics tàctics d’una forma motivant i divertida.

LUDOTECA

De dilluns a divendres (P3-6è)

L’activitat de ludoteca és un servei diari, però la inscripció es pot fer per dies concrets a la setmana (1, 2, 3, 4 o 5 dies, sempre els mateixos). En aquesta activitat es duran a terme diverses activitats variades: manualitats, jocs tradicionals, puzles i dibuixos, jocs de psicomotricitat, construccions, etc. La programació serà variada i diferent d’un dia a l’altre; és una activitat ideal per aquells infants que tinguin interès per tot una mica.

MULTIESPORTS

Dimarts i/o dijous (1r-2n), divendres (P3-P5)

Multiesports inclou un conjunt molt ampli de coneixements, destreses i actituds en relació amb percepció i organització corporal; amb els hàbits i conductes bàsiques de la competència motriu; amb els jocs i finalment amb la utilització del cos i el moviment com a mitjà d’expressió i comunicació.  La iniciació a la pràctica esportiva permet a l’infant conèixer i iniciar-se en una sèrie d’esports que, en anys posteriors, podrà practicar i entrenar-se en aquell que més destaqui o li agradi. A partir del joc i l’esport com a elements conductors de l’activitat, en aquest nivell s’inicia als infants al coneixement de les habilitats esportives principals dels esports d’associació (futbol, bàsquet, voleibol,…) i individuals, sense menystenir el treball de les capacitats coordinatives bàsiques.

NATACIÓ

Dilluns o Dijous (P3-6è)

Els nens/es berenen a l’escola amb les seves monitores. Un cop han acabat van tots junts a les instal·lacions esportives de Qwellness, on els/les monitors/es els ajuden a canviar i preparar per a l’activitat de natació.

Un cop acabada l’activitat, heu d’anar a buscar als vostres fills/es a l’entrada del Club on els/les monitors/es surten amb els vostres fills/es i ordenadament podreu recollir.

En el cas de natació, la durada total és de dues hores i 15 minuts, de 16:15h a 18:30h, i es recolliran al Qwellness.
Es podrà escollir un dels dos dies de la setmana.

Material:

 • Tovallola o barnús, marcat amb el seu nom.
 • Xancles, marcades amb el seu nom.
 • Bañador.
 • Casquet de bany.
 • Mascareta obligatòria per accedir al recinte.

NO ÉS PERMÈS:

 • El bany amb roba interior.
 • L’accés al curset amb penjolls, polseres o complements que puguin suposar un risc al realitzar l’activitat.
 • Els tècnics de Qwellnes no es fan responsables de treure’ls o guardar-los.

PATINATGE

Divendres (P5-6è)

Des del punt de vista educatiu, el patinatge és una activitat que permet millorar els nivells de condició física, i sobretot la coordinació i equilibri, dos aspectes fonamentals en el desenvolupament psicomotor dels infants. Per altra banda, aconseguir un domini dels patins resulta una activitat molt motivadora, i pot animar a molts infants a gaudir del seu temps de lleure patinant, tant si són nens com si són nenes. A l’activitat de patinatge es treballaran les tècniques bàsiques: desplaçament, empenta, recollida,… sempre treballant les tècniques des d’activitats lúdiques i des del joc.

Assegurança de 5€ /any. Aquest import esta inclosa dins la quota.

Material:

 • Roba còmode
 • Calçat fàcil de posar i treure
 • Patins en línia
 • Casc
 • Genolleres
 • Colzeres
 • Canalleres

ROBÒTICA: INICIACIÓ

Dijous (1r-3r)

Activitat impartida per Codelearn.

Activitat que introdueix a l’infant, de manera lúdica, a la robòtica, programació i pensament computacional. Es potenciarà la part més manipulativa de la robòtica, és a dir, el muntatge, i s’introduiran les nocions de sensors del robot. Potenciem algunes de les habilitats necessàries per al futur com són: la programació, el pensament computacional i les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

ROBÒTICA

Dilluns (4t-6è)

Activitat impartida per Codelearn.

LEGO Minstorms pels més grans. Treballem col·laborativament en la construcció i programació dels robots. Introduïm els alumnes al món de la mecànica, la informàtica i l’electrònica d’una manera lúdica. Potenciem algunes de les habilitats necessàries per al futur com són: la programació, el pensament computacional, i les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

TEATRE: INICIACIÓ i TEATRE

Dijous (P4-2n) i Dimarts (3r-6è)

L’activitat de teatre té com a objectiu final poder fer una representació teatral entre tots els infants participants de l’activitat, a partir d’altres objectius més concrets, treballats a través d’activitats i jocs d’expressió corporal, tècniques de creació dramàtica, creació de personatges, jocs d’expressió corporal, producció de recursos escènics, treball de recursos d’expressió corporal i expressió verbal, activitats de treball de la veu, …. Sempre amb el propòsit de passar-ho bé amb un grup de companys i companyes amb els quals es pretén aprendre a divertir-se fent teatre.

L’activitat de teatre permet desenvolupar la creativitat per mitjà del contacte amb l’art, la llibertat, l’espontaneïtat, la capacitat d’improvisació, la seguretat en un mateix, l’autonomia i el desenvolupament de les capacitats artístiques. A més, permet a l’infant un espai per a l’expressió a través de diferents llenguatges i mitjans, afavorint l’expressió plàstica, corporal i musical.

VOLEIBOL

Dilluns i dimecres (3r-6è)

Activitat impartida per monitors de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell.

La pràctica del voleibol requereix molta concentració, comunicació i treball en equip per dur a terme entre tots un únic objectiu. Aquesta activitat permet millorar la capacitat física i mental i les habilitats grupals, ja que és fonamental que tots els participants compleixin amb les seves funcions, però també que actuïn en col·laboració amb la resta de l’equip.

Les grans finalitats d’aquesta activitat esportiva són que els infants coneguin els principals elements del joc, que adquireixin uns determinats hàbits de pràctica esportiva i que assoleixin uns certs aprenentatges de la tècnica i dels conceptes bàsics tàctics d’una forma motivant i divertida.

Funcionament d’Extraescolars

Des de MEV desitgem que les activitats proposades s’ajustin a les vostres necessitats i a la dels vostres fills/es.

El funcionament, en si mateix, de les activitats és de dilluns a divendres de 16:15 h a 17:30 h, tenen una durada de 1:15 h.

Durant els 15 min. els infants berenen o s’utilitza per preparar-nos, com per exemple en el cas de patinatge.

Per a qualsevol aclariment o canvi us podeu adreçar a la coordinadores d’extraescolars, Anna Serra catalunya@mev.cat.

Al llarg d’aquest nou curs seguim apostant per l’esport, activitat fonamental per a un correcte creixement dels infants, juntament d’altres activitats no menys interessants per a un bon aprenentatge.

Per tal de tirar endavant l’extraescolar hi ha d’haver un mínim d’infants apuntats, aquesta franja està marcada en 8 nens/es. Tal i com es va aprovar en l’assemblea del 14 de juny del 2015, hi haurà dos preus, un pels associats i un altre pels no associats a l’AMPA de l’escola.

Inscripcions i Forma de pagament

Data límit d’inscripció: 16 de setembre de 2022.

CONCEPTECURSOSDIESQUOTA
MENSUAL
AFA
ANUAL
NO AFA
ANUAL
MATRÍCULA
(PER CADA ACTIVITAT)
0,00 €35,00 €
ANGLÈSP3 A 6È124,00 €192,00 €227,00 €
ANGLÈSP3 A 6È241,00 €328,00 €363,00 €
BATUCADA1R A 6È127,00 €216,00 €251,00 €
CIRC1R A 6È127,00 €216,00 €251,00 €
DANSA1R A 6È123,00 €184,00 €219,00 €
DANSA1R A 6È235,00 €280,00 €315,00 €
DANSA. INICIACIÓP3 A P5123,00 €184,00 €219,00 €
DANSA. INICIACIÓP3 A P5235,00 €280,00 €315,00 €
FUTBOL1R A 6È236,00 €288,00 €323,00 €
HANDBOL3R A 6È235,00 €280,00 €315,00 €
HANDBOL. INICIACIÓ1R A 2N235,00 €280,00 €315,00 €
KARATEP3 A 6È123,00 €184,00 €219,00 €
KARATEP3 A 6È235,00 €280,00 €315,00 €
LUDOTECAP3 A 6È123,00 €184,00 €219,00 €
LUDOTECAP3 A 6È236,00 €288,00 €323,00 €
LUDOTECAP3 A 6È345,00 €360,00 €395,00 €
LUDOTECAP3 A 6È454,00 €432,00 €467,00 €
LUDOTECAP3 A 6È554,00 €432,00 €467,00 €
MULTIESPORTP3 A P5123,00 €184,00 €219,00 €
MULTIESPORT1R A 2N235,00 €280,00 €315,00 €
NATACIÓP3 A 6È148,00 €384,00 €419,00 €
PATINATGEP5 A 6È126,00 €208,00 €243,00 €
ROBÒTICA4T A 6È142,00 €336,00 €371,00 €
ROBÒTICA. INICIACIÓ1È A 3R142,00 €336,00 €371,00 €
TEATRE3È A 6È124,00 €192,00 €227,00 €
TEATRE. INICIACIÓP4 A 2N124,00 €192,00 €227,00 €
VOLEIBOL3R A 6È235,00 €280,00 €315,00 €
Llistat de preus actualitzat: 18/10/2022

Els NO SOCIS d’AFA hauràn de pagar la matrícula de 35€ per extraescolar en el primer rebut, pels SOCIS de l’AFA és gratuïta.

Les inscripcions les podeu fer en línia a través de l’aplicació del MEV, el pagament es realitzarà de forma mensual tal com s’explicà al full informatiu.

Protocol de Seguretat

Dependrà de la situació en que ens trobem.

Anirem informant-vos abans inici activitats de qualsevol novetat com per exemple si hem de mantenir grups bombolla….Tot i això, seguirem mantenint el protocol de seguretat de higienització de mans i material, mascareta…..

MOLT IMPORTANT

 • Els NO SOCIS d’AFA tenen un increment en el preu de 35€ per extraescolar en concepte de matrícula.
 • Cal omplir correctament l’inscripció amb totes les dades referent al vostre fill/a. (Adreça, telèfons….)
 • Portar fotocòpia de la targeta sanitària del CAP del vostre fill/a.
 • L’ordre del grups és segons ordre d’inscripció i edat.
 • S’estableix un nombre mínim d’alumnes per a cada activitat.
 • Si el nombre d’inscrits no arriba al mínim establert, l’activitat no es durà a terme.
 • El mínim és de 8 nens/nenes.
 • Durant la reunió amb el MEV que es realitzarà al setembre s’explicarà els canvis respecte a la permanència, ja que canvia respecte als anys anteriors.
 • Les famílies accepten qualsevol canvi en l’organització de les extraescolars per la millora de la gestió general de les activitats.
 • No es desconten els dies que l’alumne no pugui assistir a les activitats extraescolars.
 • Recordar-vos que durant les activitats extraescolars la porta de l’escola està tancada, només s’obren un cop finalitzades aquestes, a les 17:30h per la porta de darrera escola, c/ Valentí Almirall 76.
 • Us demanem puntualitat a l’hora de recollir els vostres fills/es.
 • Pel bon funcionament de l’activitat del vostre fill/a, només recollim els nens/es a l’hora de la finalització de l’activitat, ja que sino trenquem la dinàmica del grup.
 • Per donar-se de baixa de les extraescolars gestionades per MEV, tal com es va informar a la reunió d’extraescolars s’ha de contactar amb el MEV per mail, WhatsApp (m. 659 629 741 ) o mail: catalunya@mev.cat, abans del dia 20, si no es cobrarà el mes següent i durant aquest període podrà assistir a l’extraescolar.

US DEMANEM, SI US PLAU, SER RIGOROSOS EN EL COMPLIMENT D’AQUESTES NORMES
Moltes gràcies…..i esperem gaudir tots plegats de les activitats oferides.

Comunicats recents

 • Llistat Extraescolars 2022-23

  Ja tenim els llistats de les extraescolars, si us plau comproveu les dades. Les extraescolars comencen el 3 d’octubre i finalitzen el 31 de maig. Per qualsevol canvi o modificació és important posar-se en contacte amb Anna Serra coordinadora del

  Continuar llegint…

 • INSCRIPCIÓ NOVES EXTRAESCOLARS MIGDIA 2022- 2023

  EXTRAESCOLARS DE GESTIÓ EXTERNA Es demana una permanència mínima trimestral. Còmic MANGA CÒMIC MANGAartist, de 1r a 2N o beMANGAKA de 3r a 6è (mínim 8 alumnes máxim 12 per ordre inscripció) a càrrec de @ruth2m De cara al curs

  Continuar llegint…

 • Llistat Tastets Extraescolars Juny 2022

  CONSULTA I REVISA EL LLISTAT IMPORTANT: les extraescolars en vermell no es porten a terme, contacta amb monitaula per tal de fer el canvi. Comproba el curs i les inicials: Pagament extraescolars gestionades per Monitaula: Forma de pagament: – Per

  Continuar llegint…