Comissió Dades

La comissió de dades s’encarrega de vetllar per la seguretat i protecció de les dades dels socis, i donar un suport legal en tot el tema de protecció de dades, política de privacitat, drets d’imatge etc…

Les tasques de la comissió Protecció de dades són:

  • Adaptar el funcionament de l’AMPA de l’Escola Catalunya al nou reglament europeu i a l’espanyol en matèria de protecció de dades. 
  • A cada reunió de Junta, confirmar que tots els assistents tinguin signat l’Acord de confidencialitat, ja siguin membres de la Junta o assistents ocasionals.
  • Informar als membres de la Junta, quan procedeix, sobre les formes de comunicació escrita per Internet que s’adapten a les lleis de protecció de dades.
  • Vetllar per tractar de forma anònima a les reunions de Junta els conflictes que es donen entre els alumnes a l’escola.

Per contactar amb la Comissió de Protecció de dades: dades@afaescolacatalunya.cat