Comissió Web

La comissió web és l’encarregada de mantenir el suport del site, estructura de continguts, gestió del comptes de correu. En definitiva la base per a que la resta de comissions disposin dels canals telemàtics per difondre informació, formularis, etc.

Tasques

 1. Manteniment de la pàgina web de www.afaescolacatalunya.cat.
 2. Divulgar informació a les xarxes pròpies de l’AMPA, web, Facebook i Twitter. 
 3. Donar suport a les altres comissions per tal de penjar informació a les nostres xarxes socials. 
 4. Penjar informació d’interés que no pertany a cap comissió.
 5. Gestionar el correu: info@afaescolacatalunya.cat.
 6. Manteniment de mails per les diferents comissions.
 7. Gestió compte correu Google.
 8. Gestió de contrasenyes.
 9. Suport tècnic a les reunions i xerrades telemàtiques amb ZOOM.
 10. Gestió del Drive.
 11. Suport tècnic de l’allotjament, domini, correus i base de dades.

Per contactar amb la Comissió WEB: web@afaescolacatalunya.cat