Estatuts i Assamblees

A continuació indiquem els estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Catalunya

Estatuts

Règim Intern: 

Règim Intern antic i Nou Règim Intern pendent entregar l’organ competent però aprovat per assemblea.

Reunions

Durant el transcurs del curs, la junta de l’AMPA realitza varies reunions, en cada una d’aquestes reunions es tracten diversos temes importants tant per l’Alumne, les families i l’escola.