Estatuts i Assamblees

A continuació indiquem els estatuts de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Catalunya

Estatuts

Estatuts

Règim Intern

Règim Intern

Reunions

Durant el transcurs del curs, la junta de l’AMPA realitza varies reunions, en cada una d’aquestes reunions es tracten diversos temes importants tant per l’Alumne, les families i l’escola.