Alta Soci o Sòcia de l’AFA 2023 – 2024

Cada any s’ha de realitzar l’alta com a soci o sòcia de l’AFA, primer heu d’omplir el següent formulari, un cop finalitzat rebreu el codi que us identificarà com a soci/a de l’AFA. És un codi semblant a: AFA-XXX, que és el que haureu d’indicar al concepte de la transferencia.

Abonament de la quota

Un cop realitzat el registre caldrà fer el pagament i enviar el justificant de la transferència a: economica@afaescolacatalunya.cat

Us adjuntem les dades bancàries per fer l’ingrés de la quota anual de l’AFA.

Només un pagament  per família.

Cal fer l’ingrés abans del 31 de juliol 2023 .

Titular:  AFA CEIP ESCOLA CATALUNYA

IBAN:   ES46-0081-0052-0100-0122-3325 

Import: 30 €

Concepte*: AFA-XXX COGNOMS CURS 23/24

*(Número de registre que s’ha generat en inscriure’t, el valor de AFA-XXX es genera automàticament en el moment d’enviar el formulari de registre)

Entitat Bancaria: Banc Sabadell

IMPORTANT: En cas de no ser soci, es regularitzaran les quotes dels serveis oferts per l’AFA, acollida, menjador i extraescolars. Que s’hagin utilitzat amb caràcter retroactiu a data 13 de setembre.

Durant el curs també us podeu donar d’alta com a membres de l’AFA, però us arrisqueu a que no es puguin dur a terme certs projectes o serveis, ja que és a principi de curs que s’estableixen els pressupostos en funció del nombre de persones que han abonat la quota familiar de l’AFA.