Comunicats Generals

  • Últims projectes d’AFA Escola Catalunya

    Vols veure que s’ha fet últimament? Ahir durant l’assemblea es va mostrar un vídeo amb els últims projectes en els quals tots hem estat partícips. Gràcies a totes per fer-ho possible! Projecte patí, projecte COVID-19 i Construïm Ciutat.

    Continuar llegint

  • Consell Escolar 2021

    Com ja sabeu estem en període d’eleccions al Consell Escolar. Aquest any necessitem 4 pares o mares nous.Ja sabeu que és molt important la vostre implicació doncs és l’Òrgan de màxima decisió a l’escola.Els interessats o interessades han de presentar

    Continuar llegint