Projecte Participatiu


El projecte participatiu ja està arribant a la seva fi, i us volem fer una actualització perquè vegeu com anem amb l’execució.

  • El segon projecte més votat (145 vots) ja es va executar íntegrament des de fa algunes setmanes, així que els nens i nenes de tots els cicles ja han pogut utilitzar els “Jocs i Joguines per al pati”. La persones que va proposar aquesta iniciativa, va enviar una llista inicial de joguines per a obtenir la validació de l’equip docent. Es van suggerir alguns canvis per a adaptar-se a les necessitats de cada cicle, i es van comprar el mes de maig.

  • Amb el primer projecte més votat (158 vots) vam tenir alguns inconvenients perquè, en suposar una instal·lació d’infraestructura a l’escola, va caldre fer consultes a l’ajuntament per a poder complir con els requisits i protocols. El preu final resultava major que el que s’havia estimat, i també vam estar buscant altres opcions con l’escola per a assegurar que els diners era ben invertit. Finalment aconseguim un producte que s’ajustava al pressupost disponible, i que complia en bona part con la idea original (encara que la tarima haurà d’esperar,,,). En breu començarem la instal·lació de la pèrgola i podrà ser utilitzada al setembre (esperem que durant el Casal d’estiu)
  • El tercer projecte més votat era el Parc Infantil (140 vots), i en ell experimentem problemes similars a la pèrgola en termes d’augment del preu final por haver de complir con els requisits i protocols de l’ajuntament. En aquest cas, no trobem una “sortida fàcil”, i des de la Junta Directiva del *AFA convoquem a una Assemblea Extraordinària (el passat 2 de juny) per a presentar les opcions que estàvem contemplant i decidir via votació de les persones assistents. Les opcions que vam donar eren: (a) que el *AFA assumeixi els extra costes que suposa instal·lar el parc con parteix de l’excedent pressupostari d’aquest curs, i part del pressupost regular del curs següent; (b) desqualificar la iniciativa de parc por no complir con requisits i declarar ho premio desert; (c) desqualificar aquesta iniciativa por no complir con requisits, i executar la següent iniciativa viable. Les persones assistents a l’Assemblea Extraordinari van votar a favor de l’opció A, por el que estem intentant ultimar els detalles con proveïdores i direcció, i esperem que totes i tots puguin fer ús del parc el mes de setembre o octubre.

Aquest ha estat el primer projecte participatiu liderat des de l’AFA i volem agraïr el suport de l’Escola i de Monitaula, i dir-vos que estem molt contents i satisfets amb el nivell de participació i implicació de tota la comunitat (alumnes, famílies, docents). Extraurem aprenentatges per a poder fer-ho millor en edicions posteriors, així que qualsevol recomanació o proposta ens serà de molta utilitat.