Política de Protecció de Dades

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals

Responsable del tractament: AMPA CEIP ESCOLA CATALUNYA
CIF: G- 58452939

Adreça: Carrer Valentí Almirall, 76 08206 Sabadell (BARCELONA)

Número d’Inscripció al Registre: 5539/1.

Adreça correu electrònic: info@afaescolacatalunya.cat

Web: www.afaescolacatalunya.cat

2. Finalitat

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A l’AFA Escola Catalunya tractarem la teva informació per:

 • Manteniment de la relació, gestionar el registre d’associats, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació.
 • Gestionar, mantenir els contactes i les relacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb l’associació
 • Gestionar comunicacions per correu electrònic amb interessats.
 • La gestió del registre d’assistents a les activitats organitzades per l’associació i manteniment de la relació. 

Durant quant de temps tindrem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de tractament i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat, tot i així informem que: 

 • Formulari Alta soci AFA: Les dades personals proporcionades es conservaran de la següent manera:

–  Socis

1) Les famílies que finalitza l’etapa escolar definitivament, es suprimiran les seves dades personals de forma segura.

2) Les famílies que continuin l’etapa escolar, es farà la renovació automática conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci/sòcia. 

– Inscripció a serveis i activitats que es gestionen a través de l’AMPA com a soci/sòcia: durant la durada del curs escolar vigent i una vegada finalitzi es suprimiran les seves dades personals de forma segura

Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

3. Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Segons les finalitats de la recollida de les teves dades, el tractament de les teves dades és necessari i es porta a terme: 

 • Formulari Alta soci AFA – Ús de la plataforma per a la gestió online: 

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. Les teves dades són tractades sobre la base de l’interès legítim de l’associació i el consentiment de l’interessat en el moment del lliurament del formulari. 

A través de la plataforma, l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari s’inclourà en la llista de distribució d’informació a través de la qual s’informa d’activitats que gestiona, organitza, promou o participa l’AFA Escola Catalunya així com de temes purament administratius. Es sol·licita el consentiment informat a través d’una acció positiva i lectura de la present Política de Privacitat. 

Un cop omplert i verificat el formulari l’usuari queda registrat. Els usuaris registrats reben un correu electrònic on es demana que facin l’ingrés de la quota soci al compte corrent de l’associació i que envieu el comprovant de l’operació a l’adreça electrònica info@afaescolacatalunya.cat

En el cas de que en una mateixa unitat familiar vulguin ser varis socis, s’hauran d’omplir tants formularis com usuaris vulguin ser socis i donar-se d’alta.   

Una vegada l’associació ha rebut el comprovant d’ingrés l’usuari queda enregistrat com a soci. El soci rebrà un correu electrònic de benvinguda a l’AMPA explicant el funcionament, drets i obligacions de pertànyer a l’associació.

 • En el cas de qualsevol formulari de contacte o sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del Lloc Web, per enviar informació sobre la consulta realitzada sobre la base jurídica de l’interès legítim de l’AFA Escola Catalunya d’atendre la sol·licitud d’informació així com el consentiment consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per tu prestat, llevat que t’oposis a això en qualsevol moment.
 • En el cas d’inscripció a activitats organitzades per l’associació així com comunicacions, promocions i publicitat del Lloc Web, sobre la base de l’interès legítim i consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per tu prestat, llevat que t’oposis a això en qualsevol moment.
 • En el cas de deixar un comentari al formulari Contacta’ns per moderar i publicar el teu comentari amb el teu nom. En cap cas es publicarà la teva adreça de correu electrònic, ni la teva adreça web. La base jurídica és l’interès legítim de l’AFA Escola Catalunya, d’atendre la teva sol·licitud de publicar un comentari així com el consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per tu prestat, llevat que t’oposis a això en qualsevol moment.

Així mateix, totes les dades recollides són necessaris pel manteniment de la relació. No obstant això, les dades que estiguin marcats amb una estrella (*) seran obligatòries. En el cas que les dades obligatòries no fossin facilitades, l’AFA Escola Catalunya no podrà prestar-te el servei atès que no es podrà enviar el formulari.

4. Drets que assisteixen a les persones interessades

Quins drets tinc en matèria de protecció de dades?

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a l’AFA Escola Catalunya al carrer Valentí Almirall, 76  08206 – Sabadell o per correu electrònic a dades@afaescolacatalunya.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d’exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

5. Destinataris

Les dades facilitades no seran cedides a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament, entitats, organitzacions o persones directament relacionades amb la finalitat de l’AFA Escola Catalunya o que ens prestis el teu consentiment informat, lliure, específic i inequívoc per a la finalitat.

6. Procedència de les teves dades

Les dades de caràcter personal que utilitza l’AFA Escola Catalunya procedeixen de la persona interessada.

Quines categories de dades fem servir?

Les categories de dades de caràcter personal que es tracten:

 • Dades d’identificació
 • Nom
 • Cognoms 
 • Adreces postals
 • Adreces electròniques
 • Telèfon

L’AMPA Escola Catalunya no tracta dades especialment protegides.

7. Autoritat de control

Des de l’AFA Escola Catalunya posem el màxim esforç per complir amb la normativa de protecció de dades atès que és l’actiu més valuós per a nosaltres. Tanmateix, informem que en cas que entenguis que els teus drets s’han vist menyscabats, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control.